top of page

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


 

На 08.02.2021 г. Даримекс-Трейдинг ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1611-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ”.


Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.


Главната цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Проектът BG16RFOP002-2.077-1611-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ” е на обща стойност 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.


Начало на проекта: 08.02.2021 г.

Край на проекта: 08.05.2021 г.

bottom of page