top of page

News

Home | News

2023-11-20

Public invitation 

In connection with the implementation of the project proposal "Support for the transition to a circular economy", a public invitation to collect offers has been published at https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index.

You can submit your offers until 27.11.2023. at 11:59 p.m.

Please click here to download the application documents.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 08.02.2021 г. Даримекс-Трейдинг ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1611-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ”.

 

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

 

Главната цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Проектът BG16RFOP002-2.077-1611-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ” е на обща стойност 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало на проекта: 08.02.2021 г.

Край на проекта: 08.05.2021 г.

bottom of page